VNĚJŠÍ - S přerušeným tepelným mostem - JANSEN JANISOL ARTE

Profilová skupina JANISOL® ARTE byla vyvinuta pro sanaci oken starých průmyslových objektů. Jedná se o systémové ocelové profily s přerušeným tepelným mostem a velmi malou pohledovou šířkou profilů. Tato okenní konstrukce se stavební hloubkou 60 mm umožňuje zhotovit fixní okna a jedno nebo dvoukřídlová otočná okna. Okenní křídla této konstrukce jsou vybavena dvojitým dorazovým těsněním. Konstrukci JANISOL® ARTE lze zasklívat izolačním dvojsklem, takže dosahuje dobrých tepelných vlastností.