Protipožární dveře, okna, stěny

Požární uzávěry prosklené a plné

  • EW 30 - konstrukce JANSEN ECOMONY 50®
  • EI 30, EI 45, EW 45 - konstrukce JANSEN JANISOL® 2
  • EI 30 - konstrukce JANSEN VISS® TV G30/R30 - prosklené fasádní stěny
  • EI 30 - konstrukce SYSTEMGLAS, PROMAGLAS

Ocelové EW 15-45

Ocelové EI 15-45

Ocelové EI 60-90

Hliníkové EW, EI 15-60